Auca de Ramon Llull (1232-1316)
    Auca dels Trobadors

    Auca d'Àngel Guimerà (1845-1924)
    Auca d'Antoni Gaudí (1852-1926)
 
                       
               
  Auca d'Ausiàs March (1397-1459)
    Auca d'en Joan Rosselló i Crespí (1854-1935)
    Auca de Caterina Albert (1869-1966)
    Auca de Cotlliure
 
                       
               
  Auca de Jacint Verdaguer (1845-1902)
    Auca de Joaquim Ruyra (1858-1939)
    Auca de Josep Pla (1897-1981)
    Auca de l'11 de setembre
 
                       


Web creat el març de 1997 per Jordi Fons i Joan Vilamala
Aquesta paret conté 125 auques (83 d'il·lustrades) i 10062 versos
Contactar amb el webmestre

IES Pius Font i Quer         XTEC          Premi lletra       Comptador     Comptador